Bagatelna nabava

Bagatelna nabava - izrada idejnog projekta za postavljanje sidrišta - odgovori na upite

Na postavljeno pitanje ponuditelja da li posebne geodetske podloge (geodetski snimak), a koje se odnose na batimetriju i snimku kopnenog dijela obuhvata za sidrišta, trebaju biti izrađene i potpisane od ovlaštenog inženjera geodezije, odgovor je da trebaju biti biti izrađene i potpisane od ovlaštenog inženjera geodezije.

Nadalje, upozoreni pitanjima ponuditelja, te radi ispravka omaške u dijelu kojim se navodi visina jamstva objavljujemo ispravljeni obrazac Izjave o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Također, u skladu sa upitima kao i radi izbjegavanja svake dileme po prvi put objavljujemo Izjavu o podizvoditelju kao dio točke 16. Poziva na dostavu ponude.

U nastavku možete preuzeti navedene dokumente u PDF formatu:

1. Izjave o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

2. Izjava o podizvoditelju

Bagatelna nabava - izrada idejnog projekta za postavljanje sidrišta

Javna ustanova Nacionalni park Kornati u svezi bagatelne nabave objavila je poziv za dostavljanje ponuda radi izrada idejno projektne dokumentacije (idejni projekt) za postavljanje sidrišta (sidrenog sustava) za ukupno na 17 (sedamnaest) lokacija (sidrišta) u akvatoriju Nacionalnog parka Kornati.

U nastavku možete preuzeti dokumentaciju u PDF formatu:

1. Poziv na dostavu ponude
2. Prilog: Projektni zadatak
3. Prilog: 17. shematskih prikaza lokacija sidrišta
4. Ponudbeni list
5. Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora
6. Izjava ponuditelja temeljem članka 67. ZOJN

 

Bagatelna nabava - usluga redovnog godišnjeg remonta brodica

Naručitelj Javna ustanova Nacionalni park Kornati pokrenuo je nabavu bagatelne vrijednosti za uslugu redovnog godišnjeg remonta brodica.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („NN", br.: 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV- a, odnosno 500.000,00 bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

U nastavku možete preuzeti dokumentaciju u PDF formatu.:

Poziv na dostavu ponude

Bagatelna nabava - Rekonstrukcija pješačke staze Kravljačica – Željkovac

Naručitelj Javna ustanova Nacionalni park Kornati pokrenuo je nabavu bagatelne vrijednosti za: Rekonstrukciju pješačke staze Kravljačica – Željkovac.
Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („NN", br.: 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna bez PDV- a, odnosno 500.000,00 bez PDV-a (tzv. bagatelna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

U nastavku možete preuzeti dokumentaciju u PDF formatu.:

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Izjava o dostavi jamstva

Kontakti

Javna ustanova NP Kornati

Butina 2, 22243 MURTER

URED RAVNATELJA
V.d. ravnatelja: Šime Ježina dipl.oecc.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 750

Tajnica: Franka Rameša
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 740

ELEKTRONIČKA KONTAKTNA TOČKA ZA SLUŽBENO DOPISIVANJE JAVNOPRAVNIH TIJELA

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ODSJEK STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
Biolog – viši stručni savjetnik (kopno):
Zlatko Ružanović, dipl. ing. biologije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

Biolog – stručni suradnik:
Agata Kovačev, mag.oecol., mag.biol.et oecol.mar
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

PODODSJEK ČUVARA PRIRODE
Glavni čuvar prirode: Dražen Dobrić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU DJELATNOST
Voditelj Pododsjeka: Marko Turčinov, dipl. tur. kom.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Voditeljica odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja:
Valentina Bračanov, mag. oec.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Turistički djelatnik I vrste-voditeljica Odjeljka recepcija:
Katarina Slavica dipl.oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE
Voditelj Pododsjeka: Frane Belamarić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Voditelj odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove
Maria Klarić, dipl. iur
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. tel: + 385 (0)22 435 740

Voditelj računovodstva: Ante Turčinov dipl. oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Glavni knjigovođa: Slavica Skračić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Recepcija ABA, Murter
tel: +385 (0)22 434 077