Obavijest o održavanju javne tribine u sklopu projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA provodi projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“

Kako bi na što otvoreniji način informirali zainteresiranu javnost o projektu, tom prilikom pozivaju na javnu tribinu koja će se održati u petak, 25.03.2022. u društvenom centru Jedro, Butina 2, 22243 Murter, s početkom u 11:00.

Read more ...