Eko akcija čiščenja podmorja u NP Kornati

Zbog jedinstvene geomorfologije, krajobrazne ljepote te raznolikosti morskih biocenoza, Kornati su 1980. godine proglašeni nacionalnim parkom. Unatoč tome, Park se već godinama bori sa problematikom morskog otpada. Zbog svog specifičnog položaja, u uvalama koje su okrenute prema jugu, veliki problem čini otpad koji je donesen morskim strujama, a na njega je teško utjecati. Na žalost, to nije problem samo u Parku, već na području cijelog Jadranskog mora.

Read more ...

Poziv nezaposlenima na programe osposobljavanja Udruge Žena u sklopu projekta „Bolje sutra-danas uključeni, sutra uspješni“

Udruga Žena u sklopu projekta „Bolje sutra-danas uključeni, sutra uspješni“, UP.02.1.1.06.0094, provodi osposobljavanje za Suradnika u pripremi i provedbi Eu projekata i suradnika u organizaciji usluga u turizmu za specifične ciljne skupine. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, u okviru poziva „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“. 

Read more ...