Udruga More bez plastike i Javna ustanova NP Kornati zajedničkim snagama protiv morskog otpada

Dana 26. lipnja 2020. godine, u okviru projekta PLUS3, vrijedni članovi Udruge More bez plastike zajedno s djelatnicima Javne ustanove Nacionalni park Kornati proveli su još jednu u nizu akciju čišćenja naplavljenog otpada na obalama otoka NP Kornati na ukupno 6 lokacija. Tijekom dana ukupno je prikupljeno 362 kg morskog otpada i to:

Read more ...

Monitoring morske cvjetnice posidonije (Posidonia oceanica) u Nacionalnom parku Kornati

Prošlog tjedna, 15. i 16. lipnja, zaposlenici JU NP Kornati zajedno sa Udrugom Sunce (partner na projektu) obavili su monitoring posidonije na području Nacionalnog parka Kornati. Monitoring je proveden u uvali Kravljačica (šest postaja) i na južnoj strani otoka Borovnika (tri postaje). Na svakoj postaji postavljeni su transekti (mjerni metar) radi mjerenja pokrovnosti livade posidonije, dok se pomoću kvadrata (40x40 cm) mjerila gustoća izdanaka.

Read more ...

EKO DAN U NACIONALNOM PARKU KORNATI

Redovitim akcijama uklanjanja otpada u podmorju i priobalju nastojimo očuvati iznimno vrijedno kornatsko podmorje ali i definirati mjere za njihovo smanjenje.

Djelatnici Javne ustanove ,,Nacionalni park Kornati" su u petak, 13. ožujka organizirali akciju prikupljanja naplavljenog otpada u dvije uvale na otoku Lavsa. Sakupljeno je 4,5 kubika raznovrsnog otpada među kojim je prevladavao plastični otpad.

Read more ...