OBAVIJEST O PRODAJI POSEBNE GODIŠNJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE REKREACIJSKOG RIBOLOVA U NACIONALNOM PARKU KORNATI -NOVO!

Ovime obavještavamo potencijalne korisnike da se posebne godišnje dozvole za obavljanje rekreacijskog ribolova prodaju isključivo vlasniku dozvole osobno.
Prodaja će se nastaviti u srijedu, 15.12.2021. do ispunjenja kvote od 200 prodanih dozvola i biti će organizirana na slijedeći način: od 9 sati pa do ispunjenja preostale kvote.

Read more ...

Nove aktivnosti na projektu SASPAS

Posidonia oceanica endemična je i strogo zaštićena morska cvjetnica koja se još naziva šumom Mediterana. Procijenjeno je da jedan metar kvadratni proizvodi 14 litara kisika dnevno, a osim toga izvor je hrane i stanište za mnoge vrste koje među njenim listovima traže sklonište, mrijeste se i razmnožavaju.

Read more ...

Obilježavanje 41. godišnjice JU NP Kornati

JU NP Kornati obilježava svoju 41-tu godišnjicu! Zbog izuzetnih krajobraznih ljepota, zanimljive geomorfologije, velike razvedenosti obalne crte i naročito bogatih biocenoza morskog ekosustava, veći dio grupe otoka Kornati proglašen je nacionalnim parkom 1980. godine i tada je stavljen pod zaštitu.

Read more ...