Uspostavljen sidreni sustav u NP Kornati sa 18 sidrenih mjesta u sklopu projekta INHERIT

Projekt INHERIT odobren je za financiranje u sklopu Interreg Mediteran (MED) programa u trajanju od 1.veljače 2018. do 31. siječnja 2022. godine (48 mjeseci), s ciljem razvoja održivog turizma u sklopu prioritetne osi 3: Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Mediterana i specifičnog cilja 3.1: Promicanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i priobalnog turizma u MED području.

Read more ...

Uspješno testirana „Eko-edukacijska staza - podmorje NP Kornati“

U Nacionalnom parku Kornati, 26. svibnja, organizirano je testiranje „Eko-edukacijske staze – podmorje Nacionalnog parka Kornati“, koje je ujedno i pilot područje projekta INHERIT, koji se financira u sklopu Interreg Mediteran (MED) programa u trajanju od 1.veljače 2018. do 31. siječnja 2022. godine, s ciljem razvoja održivog turizma.

Read more ...

Potpisan Sporazum o suradnji upravitelja morskih zaštićenih područja

U Nacionalnom parku Brijuni u četvrtak, 20. svibnja potpisan je Sporazum o suradnji upravitelja morskih zaštićenih područja.Ustanove koje upravljaju morskim zaštićenim i Natura 2000 područjima u Hrvatskoj time su se povezale u neformalnu Hrvatsku mrežu morskih zaštićenih područja-HRMZP (Croatian Marine ProtectedAreas Network-CroMPA).

Read more ...