Obavijest o održavanju javne tribine u sklopu projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA provodi projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“

Kako bi na što otvoreniji način informirali zainteresiranu javnost o projektu, tom prilikom pozivaju na javnu tribinu koja će se održati u petak, 25.03.2022. u društvenom centru Jedro, Butina 2, 22243 Murter, s početkom u 11:00.

Read more ...

Obavijest za lokalno stanovništvo i sve posjetitelje

Želimo obavijestiti lokalno stanovništvo i sve posjetitelje da će se OD DANA 05.03. DO 06.03. 2022. GODINE provoditi sanitarni lov- IZLUČENJE ČAGLJA (Canis aureus) u području PIŠKERE, VRULJE – TRTUŠA, ROPOTNICA, KNEŽAK I TARAC u Nacionalnom parku Kornati.

Sanitarni lov će se provoditi sukladno Programu zaštite divljači za Nacionalni park Kornati. 

Read more ...