Nacionalni park "Kornati", kao područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, uživa njezinu osobitu zaštitu. Stoga za ovo područje važe posebna pravila ponašanja određena Pravilnikom o unutarnjem redu u NP "Kornati".

pravila ponasanja

 

ZONE STROGE ZAŠTITE
U NP "Kornati" određene su četiri zone stroge zaštite. To su područja oko:
• otočića Purara, hridi Klint i Volić
• otočića Mrtenjak
• otočića Kolobučar
• otočića Mali i Veliki Obručan
U zone stroge zaštite nije dopušten pristup posjetiteljima.

PLOVIDBA, SIDRENJE I PRIVEZ PLOVILA
Osim u zonama stroge zaštite, plovidba je dopuštena na cijelom području NP "Kornati". Sidrenje i noćenje dopušteno je u sljedećim uvalama: Stiniva, Statival, Lupeška, Tomasovac - Suha punta, Šipnate, Lučica, Kravjačica, Strižnja, Vruje, Gujak, Opat, Smokica, Ravni Žakan, Lavsa, Piškera - Vela Panitula, te u uvali Anica na Levrnaci, Podbižanj i Koromašna.

PJEŠAČKE STAZE
Cijelo kopneno područje NP "Kornati" u privatnom je vlasništvu. Posjetiteljima je dopušteno pješačenje samo po putevima i stazama posebno označenima za tu namjenu.

KUPANJE I RONJENJE
Osim u zonama stroge zaštite, kupanje je dopušteno na cijelom području NP "Kornati".
Autonomno ronjenje dopušteno je samo u organiziranim grupama i uz prethodno pribavljenu dozvolu za autonomno ronjenje u NP "Kornati".

OBAVLJANJE DJELATNOSTI
U NP "Kornati" dopušteno je obavljanje određenih djelatnosti samo uz prethodno pribavljeno odobrenje za obavljanje djelatnosti koje izdaje Javna ustanova "Nacionalni park Kornati".

ZAŠTITA PRIRODE
U NP "Kornati" nije dopušteno oštećivati, brati ili uništavati biljke, niti loviti, uznemiravati, ozljeđivati ili ubijati životinje. Zabranjeno je unošenje alohtonih biljnih i životinjskih vrsta. Nije dopušteno iskorištavanje mineralnih sirovina, mijenjanje krajobraza, ili bilo kakvo iskorištavanje prirodnih resursa ovog područja. Strojevi i/ili alati koji proizvode buku, moraju biti propisno zvučno izolirani. Zabranjeno je svako onečišćavanje kopna, mora, ili zraka. Loženje vatre ili bilo kakva druga uporaba vatre dopuštena je samo u naseljima i na mjestima posebno označenima za tu namjenu. Zabranjeno je unošenje vatrenog oružja i/ili podvodne puške u područje NP "Kornati". Zbog poremećaja mikroflore nije dopušteno slaganje balansiranih kamenih hrpi.