Natječaj za sezonske djelatnike II

Klasa: 112-07/13-70/3

Urbroj: 05-05/13-1

Murter, 28. ožujka 2013.

Temeljem članka 20. Statuta Javne ustanove «Nacionalni park Kornati», ravnatelj Javne ustanove «Nacionalni park Kornati» raspisuje

NATJEČAJ

za popunjavanje radnih mjesta na određeno vrijeme

Održavanje čistoće i javnih površina

(probni rad od 30 dana) .......................................... 3 izvršitelja/ice

Održavanje suhozida i zelenih površina

(probni rad od 30 dana) ............................................ 2 izvršitelja/ice

 

Kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • NKV za radno mjesto održavanja čistoće i javnih površina
 • KV (SSS) za radno mjesto održavanja suhozida i zelenih površina
 • Osposobljenost za voditelja brodice kategorije „C" (samo za radno mjesto NKV na plovilu)

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Kratak životopis i opis dosadašnjeg rada (obavezno navesti broj telefona/mobitela)
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (samo za radno mjesto KV)
 • Presliku radne knjižice
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku domovnice
 • Presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci)

NAPOMENA:

 • Ugovori o radu sklapaju se na određeno vrijeme s izabranim kandidatima s danom početka rad u periodu od 01.05.2013. g. do 15.05.2013. g. odnosno prema potrebama posla, a zaključno do 31. 10. 2013.g. (bez mogućnosti produljenja, osim za poslove održavanja suhozida i zelenih površina).
 • Ustanova ne osigurava smještaj izabranom kandidatu za rad na otoku Levrnaka.

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti na adresu: Javna ustanova «Nacionalni park Kornati», Butina 2, 22243 Murter, s naznakom „Za natječaj – sezona 2013."

O održavanju usmenog intervjua kandidati će biti obaviješteni telefonom.

O rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kontakti

Javna ustanova NP Kornati

Butina 2, 22243 MURTER

URED RAVNATELJA
Ravnatelj: Šime Ježina dipl.oecc.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 750

Tajnica: Franka Rameša
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 740

ELEKTRONIČKA KONTAKTNA TOČKA ZA SLUŽBENO DOPISIVANJE JAVNOPRAVNIH TIJELA

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ODSJEK STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
Stručni voditelj: Vladislav Mihelčić, dipl. ing. geologije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 742

Biolog – viši stručni savjetnik (kopno):
Zlatko Ružanović, dipl. ing. biologije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

Biolog – stručni suradnik:
Agata Kovačev, mag.oecol., mag.biol.et oecol.mar
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

PODODSJEK ČUVARA PRIRODE
Glavni čuvar prirode: Dražen Dobrić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU DJELATNOST
Voditelj Pododsjeka: Marko Turčinov, dipl. tur. kom.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Voditeljica odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja:
Valentina Bračanov, mag. oec.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE
Voditelj Pododsjeka: Frane Belamarić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Voditelj Pododsjeka: Ivan Ercegović
e-mail: ivan.ercegović@np-kornati.hr
tel: +385 (0)22 435 740

Voditelj odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove
Maria Klarić, dipl. iur
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. tel: + 385 (0)22 435 740

Voditelj računovodstva: Ante Turčinov dipl. oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Glavni knjigovođa: Slavica Skračić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Recepcija ABA, Murter
tel: +385 (0)22 434 077