Projekt BIOPRESSADRIA započeo je 1. ožujka 2024. i trajat će ukupno 30 mjeseci.

Projekt se bavi analizom pritisaka ljudskih djelatnosti na morske i obalne ekosustave, s posebnim naglaskom na livade morske cvjetnice posidonije, kao i predlaganjem mogućih rješenja za smanjenje tih pritisaka. Morske cvjetnice jedno su od najvažnijih i najugroženijih morskih staništa. Pružaju hranu, zaklon, područje za razmnožavanje i razvoj brojnih morskih organizama, proizvode kisik te čuvaju obalu od erozije. Na ovaj način podupiru ribarstvo te ostalu ekonomiju lokalnih zajednica. Livade morskih cvjetnica ugrožene su uslijed slobodnog sidrenja (nautički turizam), nasipavanja obale, otpadnih voda, uzgajališta morskih organizama i korištenja povlačnih ribolovnih alata.

Cilj projekta je testiranje i provedba zajedničke prekogranične strategije za postizanje praktičnih rješenja usmjerenih na smanjenje utjecaja obalnog i nautičkog turizma na morsku i obalnu bioraznolikost. Prekogranična suradnja na ovom projektu omogućit će dijeljenje iskustava, podataka i informacija među projektnim partnerima i dionicima te tako dodatno doprinijeti povećanju učinkovitosti zaštite vrijednih morskih staništa.

Projektom će se identificirati i procijeniti stanja staništa i pritisaka povezanih s nautičkim turizmom na pilot-područjima u Jadranu. Instalirati će se sustav sigurnih sidrišta u NP Kornati. Uspostavit će se praktični alat za organizaciju i pohranu prikupljenih podataka. Uključivanje različitih dionika doprinijet će sistematičnoj analizi pritisaka i razvoju mjera za njihovo rješavanje.

Projekt BIOPRESSADRIA financiran je u sklopu Interreg programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska (Prioritet Programa 2 – Zelena i otporna zajednička okolina).

Ukupno je osam projektnih partnera (četiri talijanska i četiri hrvatska partnera), a vodeći je partner Općina Monfalcone.

Vodeći partner: Općina Monfalcone

Projektni partneri: 

  • Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce (Sunce),
  • Znanstvena organizacija SELC iz Venecije,
  • Konzorcij za koordinaciju istraživanja lagunskog sustava Venecije – Corila,
  • Konzorcij za upravljanje morskim zaštićenim područjem Porto Cesareo u Pugliji,
  • Javna ustanova Nacionalni park Kornati,
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije,
  • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima Splitsko-dalmatinske županije – More i krš

Ukupni proračun projekta: 2,369,480.00 EUR

Financiranje programa sredstvima Europske Unije: 1,895,584.00 EUR

Datum početka: 1. ožujka 2024.

Datum završetka: 31. kolovoza 2026.