Na temelju članka 56 . a i 138. stavak 6. Zakona o Zaštiti prirode ( „Narodne novine“ 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 16. – 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima Zaštite okoliša („Narodne novine“ 64 /08), te Odluke upravnog vijeća Javne ustanove Nacionalni park Kornati (KLASA: 007-01/23-01/2; URBROJ: 2182-18-1-06/2-23) Javna ustanova Nacionalni park Kornati daje  

                                                             

 

Obavijest o provođenju javne rasprave 

Prijedloga plana upravljanja NP Kornati (PU 6012)

 

Javna rasprava će započeti 14.06.2023. i trajati će do 14.07.2023. godine.

 

Tijekom javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti je omogućen uvid u Prijedlog plana upravljanja i to:

-        Na službenoj internetskoj stranici Javne ustanove

-        U prostorijama Javne ustanove od 09 do 12 sati.

Prijedlog Plana upravljanja može se preuzeti na sljedećoj poveznici: Prijedlog plana upravljanja

Javno izlaganje o Prijedlogu plana upravljanja Nacionalnog parka Kornati održati će se dana 10. srpnja 2023. godine s početkom u 11 sati. Javno izlaganje će se održati u prostorijama DC Jedro na adresi Butina 2, 22243 Murter.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe na Prijedlog upravljanja Nacionalnog parka Kornati moći će se:

  1. Upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
  2. Davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  3. Dostaviti zaključno s posljednjim danom rasprave u pisanom obliku:
    1. Elektronskom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    2. Na adresu Javne ustanove poštom ili osobnim dolaskom: Javna ustanova Nacionalni park Kornati, Butina 2, 22243 Murter.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja prijedloga ili primjedbe neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi

 

Pozivamo vas da se uključite u postupak Javne rasprave, te dostavite svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge.

                                                                                                       Javna ustanova Nacionalni park Kornati