Studijsko putovanje u Nacionalni park Kornati

Javna ustanova Nacionalni park Kornati, kao partner na Interreg projektu RESISTANCE- Podizanje svijesti o važnosti pomorskog prostornog planiranja, je organizirala studijski posjet dana 20.07.2022. godine. Općina Podstrana je vodeći partner projekta, ostali partneri su Udruga Zdravi Grad, Fondazione Cetacea Onlus (Cetacea Foundation), Universita Ca'Foscari Venezia (University of Venice), Universita degli studi di Ferrara (University of Ferrara), Regione Emilia Romagna (Emilia Romagna Region), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SDŽ More i krš i Javna ustanova Nacionalni Park Kornati.

Cilj studijskog putovanja je predstavljanje rezultata Interreg projekta SASPAS - Sigurno sidrenje i zaštita morskih cvjetnica u Jadranskom moru na kojem je JU NP Kornati bila jedna od partnera. Konkretne aktivnosti provedene na području Nacionalnog parka Kornati, u sklopu projekta SASPAS, bile su uspostava ekološki prihvatljivog sustava za sidrenje u pet uvala (sa ukupno 52 sidrena sustava za privezivanje) i presađivanje i monitoring morske cvjetnice Posidonia oceanica kako bi se spriječilo daljnje oštećenje livada posidnije.

Obzirom da je cilj projekta RESISTANCE podijeliti stečena znanja i iskustva o moru ali i obalnom riječnom okruženju kapitaliziranjem rezultata Interreg projekata ECOMAP, ECOSS, Net4mPLASTIC, SOUNDSCAPE, DORY, SASPAS i ML-REPAIR veselimo se daljnjim aktivnostima u sklopu projekta.

Pratite nas i na društvenim mrežama https://web.facebook.com/interregresistance?_rdc=1&_rdr , https://hr-hr.facebook.com/npkornati/, https://www.instagram.com/interreg_resistance/ i https://www.instagram.com/kornati_national_park/?hl=hr

https://youtu.be/IHRw9b-Dd5E - Video studijskom putovanja u Nacionalni park Kornati

Galerija slika
  • PROJEKT_RESISTANCE_1
  • PROJEKT_RESISTANCE_2
  • PROJEKT_RESISTANCE_3
  • PROJEKT_RESISTANCE_4
  • PROJEKT_RESISTANCE_5
  • PROJEKT_RESISTANCE_6
  • PROJEKT_RESISTANCE_7