Indeks Članka

SASPAS Foto

 

Projekt SASPAS je počeo 1. siječnja 2019. godine i trajat će ukupno 30 mjeseci.
U sklopu početnih projektnih aktivnosti održan je prvi sastanak projekta (Kick-off meeting) u Comune di Monfalcone (IT) 21. i 22. ožujka 2019. godine. Svrha sastanka bila je upoznavanje i predstavljanje projektnih partnera, dogovor o provedbi projektnih aktivnosti, odgovornosti pojedinih projektnih partnera, pregleda budžetnih linija te održavanje prvog sastanka Steering committee-a.
Opći cilj projekta je očuvanje i obnova morskih cvjetnica kroz postavljanje sigurnih sidrišta, obavljanja pilot-transplantacija morskih cvjetnica, obavljanje aktivnosti monitoringa i definiranje integriranog sustava upravljanja za morske cvjetnice u Jadranu.
Projekt će se provoditi 30 mjeseci na tri istraživačke lokacije: zaljev Panzano, Monfalcone (IT), Nacionalni park Kornati (HR) i obala Brindisi u prirodnom parku Dune Costiere Torre Canne do Torre San Leonardo (IT).
Projekt SASPAS se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Interreg V-A IT-HR CBC Programa (Prioritetna os 3- Environment & cultural heritage).
Nositelj projekta je Municipality of Monfalcone, a u projekt je uključeno još sedam partnera iz Italije i Hrvatske.

PROJEKTNI PARTNERI
• Municipality of Monfalcone (IT)
• Selc Cooperative Company (IT)
• National Interuniversity Consortium for Marine Sciences (IT)
• Provisional Management Consortium of Regional Natural Park »Coastal Dunes from Torre Canne To Torre San Leonardo« (IT)
• Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce (HR)
• Nacionalni park Kornati (HR)
• Sveučilište u Rijeci (HR)
• Consortium for The Coordination of Research Activities Concerning The Venice Lagoon System (IT)

Ukupni proračun projekta: 1.906.100,00 EUR
Sredstva programa (ERDF): 1.620.185,00 EUR

Početak projekta: 01. siječnja 2019.
Kraj projekta: 30. lipnja 2021.

 


Javna ustanova Nacionalni park Kornati, kao partner na Interreg projektu SASPAS ''Safe Anchoring and Seagrass Protection in the Adriatic Sea'' provodi niz aktivnosti vezanih uz zaštitu i očuvanje staništa morskih cvjetnica Posidonia oceanica (Slika 1).

Jedna od aktivnosti je postavljanje ekološki prihvatljivog sidrenog sustava, kako bi se negativni utjecaj sidrenja na staništa morskih cvjetnica Posidonia oceanica sveo na minimum.

 

posidonia

Slika 1. Morska cvjetnica Posidonia oceanica

Zbog višegodišnjeg nekontroliranog sidrenja, livade posidonije su pod velikim pritiskom na području Nacionalnog parka Kornati. Naime, postavljanjem plutača za privez plovila spriječiti će se sidrenja „na divlje“, a samim time i ugrožavanje morskih cvjetnica na morskom dnu.

Na području Nacionalnog parka Kornati, sidrišta su postavljena u četiri uvale: Kravljačica, Strižnja, Šipnate i Tomasovac - Suha punta. U svakoj od navedenih uvala postavljeno je 10 sidrenih mjesta za plovila do 16 metara dužine (Slike 2.,3. i 4.).

 Kravjacica Striznja

Slika 2. Sidrište u uvalama Kravljačica i Strižnja (20 sidrenih mjesta)

Sipnate

Slika 3. Sidrište u uvali Šipnate (10 sidrenih mjesta)

SuhaPunta

Slika 4. Sidrište u uvali Tomasovac – Suha punta (10 sidrenih mjesta)

 

Radi se o ekološki prihvatljivom sidrenom sustavu, odnosno plutače nisu postavljene uobičajenim načinom – vezanjem na betonske blokove, već metodom bušenja stjenovitog dna i postavljenjem svojevrsnog ''sidra'' koje ostaje ukopano u bušotini bez značajnijeg oštećenja morskog dna (Slike 5. i 6.). Takvim postavljanjem sidrenog sustava, ali i zabranom sidrenja izvan sidrišta, očuvati će se livade posidonije koje su jedan od najvažnijih priobalnih ekosustava u Jadranskom moru te područja iznimno velike biološke raznolikosti.

Eko friendly sidreni sustav

Slika 5. Ekološki prihvatljiva metoda sidrenog sustava

Plutače za privez plovila

Slika 6. Plutača za privez plovila sa označenim nazivom projekta SASPAS i maksimalnom dužinom plovila


 

Posidonia oceanica endemična je i strogo zaštićena morska cvjetnica koja se još naziva šumom Mediterana. Procijenjeno je da jedan metar kvadratni proizvodi 14 litara kisika dnevno, a osim toga izvor je hrane i stanište za mnoge vrste koje među njenim listovima traže sklonište, mrijeste se i razmnožavaju.


Posidonia je ugrožena uslijed niza čovjekovih djelovanja i zato se od 11. – 21.10. listopada u sklopu projekta Saspas Interreg Italy - Croatia radilo na nizu aktivnosti kojima su se obnavljale livade posidonije, ali i podizala svjesnost o ovoj vrlo vrijednoj cvjetnici.

Prvi tjedan izgledao je ovako:
• 11-13.10.2021. – Ponovno presađivanja posidonije u uvali Levrnaka
• 14.10.2021. – 7. sastanak Upravnog odbora projekta Saspas održan u Murteru – svaki partner predstavio je svoj dosadašnji rad o provedenim aktivnostima u zadnjem izvještajnom razdoblju i sljedeće planirane aktivnosti
• 15.10. Obilazak parka sa partnerima na SASPAS projektu

Drugi tjedan održane su slijedeće aktivnosti:
• 18-21.10.2021. Monitoring posidonije na 4 lokacije (JUNP Kornati zajedno sa Udrugom „Sunce“)
Lokacije gdje se presađivalo su Kravljačica (6 postaja za monitoring) i Anica (6 postaja)
• Lokacije gdje su se sakupljale reznice su Prisliga (3 postaje) i Borovnik (3 postaje)

Napravili smo izvrstan posao, te i dalje nastavljamo raditi na ovom iznimno vrijednom projektu za Nacionalni park Kornati.

Galerija slika
  • IMG-20211012-WA0003
  • IMG-20211012-WA0004
  • IMG-20211012-WA0007
  • IMG-20211012-WA0008
  • IMG-20211022-WA0017
  • IMG-20211022-WA0018
  • IMG-20211022-WA0019
  • IMG-20211022-WA0020
  • IMG-20211022-WA0021