Rok za prodaju posebnih ribolovnih dozvola za rekreacijski ribolov u JU NP Kornati za 2018. , produljuje se na način da će se navedene dozvole prodavati do 21.09.2018. i to:
utorkom, srijedom i četvrtkom u vremenu od 10.00 do 13.00 sati u sjedištu Ustanove, na adresi Butina 2., Murter 22243.

Odluka o rekreacijskom ribolovu (PDF)