Obavijest o poništenju natječaja za radno mjesto - voditelj pododsjeka za tehničke poslove i održavanje - PDF format