Temeljem članka 21. Statuta Javne ustanove (Nacionalni park Kornati), po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike  od dana 10. ožujka 2017.g, ravnatelj Javne ustanove,,Nacionalni park Kornati" raspisuje NATJEČAJ (pogledajte u PDF formatu).