KLASA: 112-07/17-70/1

URBROJ: 2182/1-15/5-20-17-28

Murter, 29. ožujka 2017. godine

Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove “ Nacionalni park Kornati“ i Natječaja za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme ( )Administrativni tajnik/ca III. vrste objavljenog u Narodnim novinama, br.20/2017, ( 1079) oglasni dio, od dana 08. ožujka 2017. godine, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ donosi

O D L U K U o izboru kandidata na radno mjesto Administrativni tajnik/ca III. vrste

I.

Na radno mjesto Administrativni tajnik/ca III. vrste na neodređeno vrijeme izabrana je kandidatkinja Franka Rameša.

II.

O početku rada izabrana kandidatkinja će biti naknadno obavještena.

III.

Ova odluka dostavit će se izabranoj kandidatkinji i svim prijavljenim kandidatima.

 

 

                                                                                                                                                                     Ravnatelj Javne ustanove

                                                                                                                                                                     „Nacionalni park Kornati“

                                                                                                                                                                      mr. sc. Josip Zanze, dipl. oec.