Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom: Voditelj pododsjeka za tehničke poslove i održavanje I vrste pozivaju se na razgovor u sjedište JU Nacionalni park „Kornati“, Butina 2, 22243 Murter,

dana 02. studenoga 2016. godine, prema slijedećem rasporedu:

08.00h     Hrvoje Šikić

08.20h     Vilije Šandrić

08.40h     Luka Henjak

09.00h     Mislav Batinica

09.20h     Joško Štošić

09.40h     Srećko Pancirov

10.00h     Tonći Barać

10.20h     Ivica Orlović

10.40h     Dubravko Čelebija

 

Napomena:

Prilikom razgovora kandidati su dužni predočiti na uvid izvornike dostavljenih isprava.

Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Svim kandidatima koji imaju putni trošak iznad 100 kn , isti će biti podmiren od strane Javne Ustanove „Nacionalni park Kornati“.