Na temelju članka 14. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“, članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12 i 150/13), po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode (klasa: 112-01/14-01/04, Urbroj: 517-03-1-1-16-405), te Odluke o raspisivanju natječaja od dana 15.srpnja 2016. godine (klasa:612-07/16-70/10; Urbroj:2182/1-1575-05-16-17) ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ raspisuje

NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom:
- Voditelj pododsjeka za tehničke poslove i održavanje I vrste – 1 izvršitelj/ica (uz probni rad od 6 mjeseci).

Natječaj u PDF formatu