Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom: Voditelj pravnih poslova I. vrste – voditelj Odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove, pozivaju se na razgovor u sjedište JU NP „Kornati“, Butina 2, 22243 Murter, dana 01.08.2016. godine, prema slijedećem rasporedu:

  • 08.30h - Maria Klarić
  • 09.15h - Diana Beg
  • 10.00h - Marija Janković
  • 10.45h - Gojko Štulina
  • 11.30h - Marija Kunac
  • 12.15h - Magdalena Dovečer

Napomena: Prilikom razgovora kandidati su dužni predočiti na uvid izvornike dostavljenih isprava.