Klasa:112-07/14-70/3
Urbroj:2182/15/5-06-14-25
Murter, 27. 03. 2014.

Temeljem članka 20. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Kornati" i članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12 i 150/13), ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Kornati" donosi odluku o

Obustavi postupka javnog natječaja

1.

Obustavlja se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Kornati", objavljen u „ Narodnim novinama" broj 22 od 19.02.2014. godine, na internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Ustanove, te na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radno mjesto:
turistički djelatnik I. vrste – voditelj Odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja - 1
izvršitelj/ica (uz probni rad od 6 mjeseci).

Natječaj se obustavlja budući da nijedan kandidat nije udovoljio propisanim uvjetima za izbor.

 

2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se dostaviti svim kandidatima prijavljenim na natječaj i objaviti u oglasnom prostoru Narodnih novina i internetskim stranicama Ustanove.

3.

Protiv ove odluke nema mogućnosti podnošenja pravnog lijeka.

Obrazloženje:

U „ Narodnim novinama" broj 22 od 19.02.2014. godine, na internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Ustanove, te na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, objavljen je javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
– turistički djelatnik I. vrste – voditelj Odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja - 1
izvršitelj/ica (uz probni rad od 6 mjeseci).

Na predmetni natječaj u roku za podnošenje prijava pristigla je 21 prijava, od kojih je 10 zadovoljilo sve formalne uvjete iz natječaja.
Na pismeno i usmeno testiranje pristupilo je 9 prijavljenih kandidata koji su ispunjavali formalne uvjete iz natječaja. Testiranje je održano u Pučkom otvorenom učilištu u Šibeniku, a sastojalo se od pismenog i usmenog testiranja poznavanja 2 strana jezika razine B1.
Nakon provedenog pisanog i usmenog testiranja s 3 kandidata koji su uspješno prošli na testiranju obavljen je razgovor (intervju), na kojem nisu postigli zadovoljavajuće rezultate, te je odlučeno kao pod točkom 1. izreke ove odluke.

 

Ravnatelj Javne ustanove
„Nacionalni park Kornati"
Robert Bobinac, dr.vet.med.

Kontakti

Javna ustanova NP Kornati

Butina 2, 22243 MURTER

URED RAVNATELJA
Ravnatelj: Šime Ježina dipl.oecc.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 750

Tajnica: Franka Rameša
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 740

ELEKTRONIČKA KONTAKTNA TOČKA ZA SLUŽBENO DOPISIVANJE JAVNOPRAVNIH TIJELA

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ODSJEK STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
Stručni voditelj: Vladislav Mihelčić, dipl. ing. geologije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 742

Biolog – viši stručni savjetnik (kopno):
Zlatko Ružanović, dipl. ing. biologije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

Biolog – stručni suradnik:
Agata Kovačev, mag.oecol., mag.biol.et oecol.mar
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

PODODSJEK ČUVARA PRIRODE
Glavni čuvar prirode: Dražen Dobrić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU DJELATNOST
Voditelj Pododsjeka: Marko Turčinov, dipl. tur. kom.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Voditeljica odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja:
Valentina Bračanov, mag. oec.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE
Voditelj Pododsjeka: Frane Belamarić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Voditelj Pododsjeka: Ivan Ercegović
e-mail: ivan.ercegović@np-kornati.hr
tel: +385 (0)22 435 740

Voditelj odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove
Maria Klarić, dipl. iur
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. tel: + 385 (0)22 435 740

Voditelj računovodstva: Ante Turčinov dipl. oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Glavni knjigovođa: Slavica Skračić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Recepcija ABA, Murter
tel: +385 (0)22 434 077