Završetak projekta "Oživi održivi otok"

Krajem ožujka 2016. priveden je kraju projekt "Oživljavanje lokalnih tradicijskih praksi održivog korištenja resursa otoka Murtera i njegove prirodne regije" (akronim OŽIVI ODRŽI OTOK!). Projekt u vrijednosti od gotovo 100 000 eura proveden je u razdoblju o 25. rujna 2014. do 25. ožujka 2016. u sklopu programa IPA 2011 „Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000".

Read more ...

Obavijest - dozvole za tradicijski ribolov

Obavještavamo sve zainteresirane kako nismo više u zakonskoj mogućnosti izdavati privremene dozvole za tradicijski ribolov unutar Nacionalnog parka Kornati, jer dosadašnji Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Kornati (NN 141/10, 53/11) temeljem kojeg su izdavane tradicijske dozvole, nije usklađen sa novim pozitivnim odredbama Zakona o morskom ribarstvu (NN 81/13, 14/14, 152/14) i Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13).

Read more ...