Poziv za kandidate za radno mjesto - Voditelj pododsjeka za tehničke poslove i održavanje I vrste

Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom: Voditelj pododsjeka za tehničke poslove i održavanje I vrste pozivaju se na razgovor u sjedište JU Nacionalni park „Kornati“, Butina 2, 22243 Murter,

dana 02. studenoga 2016. godine, prema slijedećem rasporedu:

Opširnije...

NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom: Voditelj pododsjeka za tehničke poslove i održavanje I vrste

Na temelju članka 14. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“, članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12 i 150/13), po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode (klasa: 112-01/14-01/04, Urbroj: 517-03-1-1-16-405), te Odluke o raspisivanju natječaja od dana 15.srpnja 2016. godine (klasa:612-07/16-70/10; Urbroj:2182/1-1575-05-16-17) ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ raspisuje

NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom:
- Voditelj pododsjeka za tehničke poslove i održavanje I vrste – 1 izvršitelj/ica (uz probni rad od 6 mjeseci).

Natječaj u PDF formatu

Opširnije...

ODLUKA o izboru kandidata na radno mjesto voditelj pravnih poslova I vrste - voditelj Odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove

Na temelju Članka 21. Statuta Javne ustanove ,,Nacionalni park Kornati" i Natječaja za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme ravnatelj Javne ustanove ,,Nacionalni park Kornati" donosi ODLUKU o izboru kandidata na radno mjesto voditelj pravnih poslova I vrste - voditelj Odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove. U nastavku pogledajte odluku u PDF formatu.

Odluka o izboru (PDF)

Poziv za kandidate za radno mjesto - Voditelj pravnih poslova I. vrste – voditelj Odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove

Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom: Voditelj pravnih poslova I. vrste – voditelj Odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove, pozivaju se na razgovor u sjedište JU NP „Kornati“, Butina 2, 22243 Murter, dana 01.08.2016. godine, prema slijedećem rasporedu:

  • 08.30h - Maria Klarić
  • 09.15h - Diana Beg
  • 10.00h - Marija Janković
  • 10.45h - Gojko Štulina
  • 11.30h - Marija Kunac
  • 12.15h - Magdalena Dovečer

Napomena: Prilikom razgovora kandidati su dužni predočiti na uvid izvornike dostavljenih isprava.

Javni poziv za za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br.57/12. i 120/12) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Kornati«, Javna ustanova »Nacionalni park Kornati« raspisuje JAVNI POZIV za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Javnoj ustanova »Nacionalni park Kornati«u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom za radna mjesta Biolog-ekolog – stručni suradnik, Glavni knjigovođa II. vrste i Administrativni tajnik II. vrste.

Opširnije...

Poziv za 4 volontera za praćenje dupina tijekom izletničkih posjeta području NP Kornati

Klasa: 960-01/15-10/5
Urbroj: 2182/1-145/5-21-15-1

Murter, 22. travnja 2015. godine

JAVNA USTANOVA „NACIONALNI PARK KORNATI"

traži

4 volontera za praćenje dupina tijekom izletničkih posjeta području NP Kornati

Volonteri će volontirati u JU NP Kornati 120 sati mjesečno u periodu od 1. lipnja do 31. kolovoza 2015.
Svi volonteri/ke će prije početka volontiranja proći trening.

Opširnije...

Poziv za kandidate za radno mjesto - Voditelj Pododsjeka za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko-turističku djelatnost

Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja za popunjavanje radnog mjesta Voditelj Pododsjeka za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko-turističku djelatnost, a u svezi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa (na vrijeme od 12 mjeseci), dana 17.04.2015. godine sa početkom u 9 sati na razgovor u sjedište JU „Nacionalni park Kornati" u Murteru, Butina 2, pozivaju se:

  • Ana Begić u 9:00 sati

Napomena: prilikom razgovora kandidati su dužni predočiti na uvid izvornike dostavljenih isprava.

Kontakti

Javna ustanova NP Kornati

Butina 2, 22243 MURTER

URED RAVNATELJA
V.d. ravnatelja: Šime Ježina dipl.oecc.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 750

Tajnica
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 740

ELEKTRONIČKA KONTAKTNA TOČKA ZA SLUŽBENO DOPISIVANJE JAVNOPRAVNIH TIJELA

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ODSJEK STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
Biolog – viši stručni savjetnik (kopno):
Zlatko Ružanović, dipl. ing. biologije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

Biolog – suradnik (more):
Dominik Mihaljević
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

Stručna voditeljica:
Agata Kovačev, mag.oecol., mag.biol.et oecol.mar
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

PODODSJEK ČUVARA PRIRODE
Glavni čuvar prirode: Dražen Dobrić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU DJELATNOST
Voditelj Pododsjeka: Marko Turčinov, dipl. tur. kom.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Voditeljica odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja:
Valentina Bračanov, mag. oec.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Turistički djelatnik I vrste-voditeljica Odjeljka recepcija:
Katarina Slavica dipl.oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Viši referent:
Helena Ježina
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE
Voditelj Pododsjeka: Frane Belamarić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Voditelj odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove
Maria Klarić, dipl. iur
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. tel: + 385 (0)22 435 740

Voditelj računovodstva: Ante Turčinov dipl. oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Viši referent: Magdalena Burtina
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Glavni knjigovođa: Slavica Skračić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Recepcija ABA, Murter
tel: +385 (0)22 434 077