Podaci vezani uz javni natječaj - Glavni knjigovođa II vrste – 1 izvršitelj/ica ( uz probni rad od 3 mjeseci )

Podaci vezani uz javni natječaj objavljen u NN broj 48/2017, (2342) oglasni dio, dana 19. svibnja 2017. godine, na stranicama Zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Ustanove za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme s punim radnim vremenom Glavni knjigovođa II vrste – 1 izvršitelj/ica ( uz probni rad od 3 mjeseci ).

Opširnije...

Odluka o izboru kandidata na radno mjesto Administrativni tajnik/ca III vrste

KLASA: 112-07/17-70/1

URBROJ: 2182/1-15/5-20-17-28

Murter, 29. ožujka 2017. godine

Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove “ Nacionalni park Kornati“ i Natječaja za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme ( )Administrativni tajnik/ca III. vrste objavljenog u Narodnim novinama, br.20/2017, ( 1079) oglasni dio, od dana 08. ožujka 2017. godine, ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ donosi

O D L U K U o izboru kandidata na radno mjesto Administrativni tajnik/ca III. vrste

Opširnije...

Odluka o poništenju djela natječaja

KLASA: 112-07/17-70/2

URBROJ: 2182/1-15/5-20-17-54

Murter, 30. ožujka 2017.

Temeljem članka 21. Statuta Javne ustanove «Nacionalni park Kornati», ravnatelj donosi

                                                                         O D L U K U

                                       O P O N I Š T E N J U   D I J E L A    N A T J E Č A J A

Opširnije...

Podaci vezani za javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta - Administrativni tajnik/ca III vrste

KLASA: 112-07/17-70/1

URBROJ: 2182/1-15/5-20-17-11

Murter, 15. ožujka 2017. godine

Podaci vezani uz javni natječaj objavljen u NN broj 20/2017, (1079) oglasni dio, dana 08. ožujka 2017. godine, na stranicama Zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Ustanove za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom Administrativni tajnik/ca III vrste – 1 izvršitelj/ica ( uz probni rad od 3 mjeseci ).

Opširnije...

Natječaj za popunjavanje radnih mjesta na određeno vrijeme - sezona 2017

Temeljem članka 21. statuta Javne ustanove Nacionalni park Kornati, po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike, ravnatelj Javne ustanove "Nacionalni
park Kornati" raspisuje NATJEČAJ za popunjavanje radnih mjesta na određeno vrijeme.

Cijeli natječaj možete vidjeti ovdje!

Natječaj - administrativni tajnik/ca III vrste

Na temelju članka 21.statuta Javne ustanove ,,Nacionalni park Kornati", članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetike  od dana 3. ožujka 2017.g, ravnatelj Javne ustanove ,, Nacionalni park Kornati" raspisuje

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom: - Administrativni tainik/ca lll vrste - 1 izvrsitelj/ica ( uz probni rad od 3 mjeseca )

Opširnije...

ODLUKA o izboru kandidata na radno mjesto Voditelja pododsjeka za tehničke poslove i održavanje I vrste

Na temelju odredbi članka 134. st. 1 Zakona o zaštiti prirode( NN broj: 80/13); članka 42. Zakona o Ustanovama ( NN broj: 76/93,29/97, 47/99, 35/08); članka 14. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ i Natječaja za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme ,Klasa: 112-07/16-70/3; Urbroj: 2182/1-15/5-20-16-1 od 14. rujna 2016. godine , objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 85 od dana 23. rujna 2016 godine, Upravno vijeće Javne ustanove „Nacionalni park Kornati“ na 4. sjednici održanoj dana 03. studenog 2016. godine donijelo je odluku o imenovanju Voditelja pododsjeka za tehničke poslove i održavanje I vrste.

Opširnije...

Kontakti

Javna ustanova NP Kornati

Butina 2, 22243 MURTER

URED RAVNATELJA
V.d. ravnatelja: Šime Ježina dipl.oecc.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 750

Tajnica
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 740

ELEKTRONIČKA KONTAKTNA TOČKA ZA SLUŽBENO DOPISIVANJE JAVNOPRAVNIH TIJELA

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ODSJEK STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
Biolog – viši stručni savjetnik (kopno):
Zlatko Ružanović, dipl. ing. biologije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

Biolog – suradnik (more):
Dominik Mihaljević
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

Stručna voditeljica:
Agata Kovačev, mag.oecol., mag.biol.et oecol.mar
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

PODODSJEK ČUVARA PRIRODE
Glavni čuvar prirode: Dražen Dobrić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU DJELATNOST
Voditelj Pododsjeka: Marko Turčinov, dipl. tur. kom.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Voditeljica odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja:
Valentina Bračanov, mag. oec.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Turistički djelatnik I vrste-voditeljica Odjeljka recepcija:
Katarina Slavica dipl.oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Viši referent:
Helena Ježina
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE
Voditelj Pododsjeka: Frane Belamarić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Voditelj odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove
Maria Klarić, dipl. iur
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. tel: + 385 (0)22 435 740

Voditelj računovodstva: Ante Turčinov dipl. oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Viši referent: Magdalena Burtina
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Glavni knjigovođa: Slavica Skračić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Recepcija ABA, Murter
tel: +385 (0)22 434 077