Poziv za kandidate za radno mjesto voditelj Odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove

Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom: - Voditelji pravnih poslova I vrste - voditelj Odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove, pozivaju se na razgovor u sjedište JU „Nacionalni park Kornati", Butina 2 u Murteru, dana 11.11.2014. godine, prema slijedećem rasporedu:

 • 10:00 h – Mirko Goreta
 • 10:30 h – Zoran Jukić
 • 11:00 h – Gordana Ivić
 • 11:30 h – Marija Knez

Opširnije...

NATJEČAJ za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom: – Voditelj pravnih poslova I vrste – voditelj Odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove

KLASA: 112-07/14-70/7
URBROJ: 2182/1-15/5-01-14-1
Murter, 15. listopada 2014.

Na temelju članka 20. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Kornati", članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12 i 150/13), te po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode (klasa: 112-01/14-01/04, urbr: 517-03-1-1-14-117), ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Kornati" raspisuje

NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom:
– Voditelj pravnih poslova I vrste – voditelj Odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove – 1 izvršitelj/ica (uz probni rad od 6 mjeseci).

Kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo
 • VSS diplomirani pravnik/magistar prava
 • 3 godine radnog iskustva na poslovima iz djelokruga rada,
 • aktivno znanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na PC-u,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta. 

Opširnije...

Obustava postupka javnog natječaja od 19.02.2014. za turističkog djelatnika I. vrste – voditelj Odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja

Klasa:112-07/14-70/3
Urbroj:2182/15/5-06-14-25
Murter, 27. 03. 2014.

Temeljem članka 20. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Kornati" i članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12 i 150/13), ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Kornati" donosi odluku o

Obustavi postupka javnog natječaja

1.

Obustavlja se javni natječaj za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Kornati", objavljen u „ Narodnim novinama" broj 22 od 19.02.2014. godine, na internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Ustanove, te na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radno mjesto:
turistički djelatnik I. vrste – voditelj Odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja - 1
izvršitelj/ica (uz probni rad od 6 mjeseci).

Natječaj se obustavlja budući da nijedan kandidat nije udovoljio propisanim uvjetima za izbor.

Opširnije...

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme - mornar-čistač javnih površina, održavanje čistoće javnih površina, održavanje suhozida

Klasa:112-07/14-70/5
Urbroj:2182/1-15/5-05-14-1
Murter, 17. ožujka 2014.

Temeljem članka 20. Statuta Javne ustanove «Nacionalni park Kornati», ravnatelj Javne ustanove «Nacionalni park Kornati» raspisuje

NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme

1. Mornar - čistač javnih površina
(probni rad od 30 dana) .......................................... 2 izvršitelja/ice
-posebni uvjeti: Osposobljenost za voditelja brodice kategorije „C"

2. Održavanje čistoće i javnih površina
(probni rad od 30 dana) ............................................. 1 izvršitelj/ica

3. Održavanje suhozida i zelenih površina
(probni rad od 30 dana) ............................................ 2 izvršitelja/ice

Opširnije...

Natječaj za radno mjesto na određeno vrijeme - recepcionari III vrste

Klasa:112-07/14-70/4
Urbroj:2182/1-15/5-09-14-1
Murter, 17. ožujka 2014.

Temeljem članka 20. Statuta Javne ustanove «Nacionalni park Kornati», ravnatelj Javne ustanove «Nacionalni park Kornati» raspisuje

NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta na određeno vrijeme

1. Recepcionar III vrste (uz probni rad od 30 dana).....................10 izvršitelja/ice
(morska recepcija)
Posebni uvjeti: Osposobljenost za voditelja brodice kategorije C

2. Recepcionar III vrste (uz probni rad od 30 dana)......................3 izvršitelja/ice
(kopnena recepcija)

Opširnije...

Natječaj za radno mjesto na neodređeno vrijeme - voditelj računovodstva

Klasa:112-07/14-70/2
Urbroj:2182/1-15/5-22-14-1
Murter, 12. veljače 2014.

Temeljem članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12 i 150/13) i članka 20. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Kornati", ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Kornati" raspisuje

NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme

- Voditelj računovodstva I. vrste – voditelj Odjeljka za financijsko-računovodstvene poslove-
– 1 izvršitelj/ica (uz probni rad od 6 mjeseci)

Opširnije...

Natječaj za radno mjesto na neodređeno vrijeme - voditelj odjeljka za prihvat i prijevoz gostiju

Klasa:112-07/14-70/3
Urbroj:2182/1-15/5-22-14-1
Murter, 12. veljače 2014.

Temeljem članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 141/12 i 150/13) i članka 20. Statuta Javne ustanove „Nacionalni park Kornati", ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Kornati" raspisuje

NATJEČAJ
za popunjavanje radnog mjesta na neodređeno vrijeme

- Turistički djelatnik I. vrste – voditelj Odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja -
– 1 izvršitelj/ica (uz probni rad od 6 mjeseci)

Opširnije...

Više članaka ...

 1. Natječaji

Kontakti

Javna ustanova NP Kornati

Butina 2, 22243 MURTER

URED RAVNATELJA
V.d. ravnatelja: Šime Ježina dipl.oecc.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 750

Tajnica: Franka Rameša
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 740

ELEKTRONIČKA KONTAKTNA TOČKA ZA SLUŽBENO DOPISIVANJE JAVNOPRAVNIH TIJELA

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ODSJEK STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
Biolog – viši stručni savjetnik (kopno):
Zlatko Ružanović, dipl. ing. biologije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

Stručna voditeljica:
Agata Kovačev, mag.oecol., mag.biol.et oecol.mar
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

PODODSJEK ČUVARA PRIRODE
Glavni čuvar prirode: Dražen Dobrić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU DJELATNOST
Voditelj Pododsjeka: Marko Turčinov, dipl. tur. kom.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Voditeljica odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja:
Valentina Bračanov, mag. oec.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Turistički djelatnik I vrste-voditeljica Odjeljka recepcija:
Katarina Slavica dipl.oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE
Voditelj Pododsjeka: Frane Belamarić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Voditelj odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove
Maria Klarić, dipl. iur
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. tel: + 385 (0)22 435 740

Voditelj računovodstva: Ante Turčinov dipl. oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Glavni knjigovođa: Slavica Skračić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Recepcija ABA, Murter
tel: +385 (0)22 434 077