Upravljačka zonacija NP Kornati7317

 

Plan upravljanja NP Kornati 2024 - 2033 tekst i zone

Plan upravljanja NP Kornati 2014 - 2023 - tekst i zone

Akcijski plan upravljanja posjetiteljima za područje NP Kornati