Zakon o zaštiti prirode

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)

Zakon o izmjeni Zakona o Nacionalnom parku Kornati (NN 13/97)

Opći akti

Odluka o osnivanju JP Uprava nacionalnog parka Kornati

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Kornati

Pravilnik o radu

I Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Nacionalni park Kornati

Odluka o izmjeni Statuta

Statut Javne ustanove Nacionalni park Kornati

Poslovnik o radu upravnog vijeća

Pravilnik o donacijama

Odluka o imenovanju povjerenika radnika za zaštitu na radu

Procedure - Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura naplate prihoda

Odluka o praćenju, naplati prihoda i postupku otpisa nenaplativih i zastarjelih potraživanja

Programi i planovi

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2023. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2024. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2022. godinu

Odluka o rekreacijskom ribolovu - 2023. godina

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2023. godinu.

Program zaštite divljači NP Kornati za razdoblje 2021/2022 - 2030/2031

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o posebnoj godišnjoj dozvoli za rekreacijski ribolov u NP Kornati

Odluka o posebnoj godišnjoj dozvoli za obavljanje rekreacijskog ribolova u Nacionalnom parku Kornati

Odluka o rekreacijskom ribolovu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2022. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2021. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2021. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2020. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2020. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2019. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2019. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2018. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2018. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2017. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2017. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2016. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2016. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2015. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2015. godinu.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2013. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2013. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2014. godinu.

Financijski planovi i izvješća
2023. godina

Glavna financijska izvješća za 2023. godinu EXCEL - PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO

Referentna stranica financijska izvješća 2023

Bilješke uz glavna financijska izvješća za 2023. godinu

objava: 07. veljače 2024. godine

Proračun za 2023. godinu

Obrazloženje financijskog plana za 2023. godinu

Plan proračunskih prihoda za 2024. godinu

Plan proračunskih rashoda za 2024. godinu

Plan proračunskih prihoda za 2025. godinu

Plan proračunskih rashoda za 2025. godinu

2022. godina

Glavna financijska izvješća za 2022. godinu EXCEL - PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO

Glavna financijska izvješća za 2022. godinu PDF - PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO

objava: 10. veljače 2023. godine

Referentna stranica

objava: 10. veljače 2023. godine

Bilješke uz glavna financijska izvješća za 2022. godinu

objava: 10. veljače 2023. godine

2021. godina

Glavna financijska izvješća za 2021 godinu PDF - Referentna stranica, PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO

objava: 07. veljače 2022. godine

Glavna financijska izvješća za 2021 godinu EXCEL - Referentna stranica, PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO

objava: 07. veljače 2022. godine

Glavna financijska izvješća za 2021 godinu - Bilješke

objava: 07. veljače 2022. godine

Glavna financijska izvješća za 2021 godinu - Potvrda FINA

objava: 07. veljače 2022. godine

Financijski plan za 2021. godinu

Obrazloženje financijskog plana za 2021 godinu

2020. godina

Glavna financijska izvješća za 2020 godinu - Referentna stranica, PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO

Glavna financijska izvješća za 2020 godinu - Bilješke

 
2019. godina

Glavna financijska izvješća za 2019 godinu - Referentna stranica, PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO

Glavna financijska izvješća za 2019 godinu - Bilješke

Financijski plan za 2019. godinu

Obrazloženje financijskog plana za 2019. godinu

2018. godina

Glavna financijska izvješća za 2018 godinu - Referentna stranica, PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO, Bilješke

Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Obrazloženje financijskog plana za 2018. godinu

2017. godina

Glavna financijska izvješća za 2017 godinu - Referentna stranica, PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO, Bilješke

Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. - Opći dio

Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. - Posebni dio

Financijski plan 2017 - Opći dio

Financijski plan 2017 - Posebni dio

Obrazloženje financijskog plana za 2017. godinu

2016. godina

Glavna financijska izvješća za 2016 godinu - Referentna stranica, PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO, Bilješke

Izmjene i dopune Financijskog plana 2016 - Opći dio

Izmjene i dopune Financijskog plana 2016 - Posebni dio

Obrazloženje Izmjena i dopuna Financijskog plana 2016

Financijski plan 2016 - Opći dio

Financijski plan 2016 - Posebni dio

Obrazloženje financijskog plana za 2016. godinu

2015. godina

Bilanca na dan 31. prosinca 2015. godine

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na dan 31. prosinca 2015. godine

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2015. godinu

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na 31. prosinca 2015. godine

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na 31. prosinca 2015. godine

Bilješke uz glavna financijska izvješća za 2015. godinu

Financijski plan 2015. godina - opći dio

Financijski plan 2015. godina - posebni dio

Obrazloženje financijskog plana za 2015. godinu

2014. godina

Bilanca na dan 31. prosinca 2014. godine

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na dan 31. prosinca 2014. godine

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2014. godinu

Financijski plan 2014. godina

I Izmjene i dopune financijskog plana 2014. godina - opći dio

I Izmjene i dopune financijskog plana 2014. godina - posebni dio

II Izmjene i dopune financijskog plana 2014. godina - opći dio

II Izmjene i dopune financijskog plana 2014. godina - posebni dio

Prostorni plan

Prostorni plan Nacionalnog parka Kornati

Karta 1. Obilježja i vrijednost prostora

Karta 2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Karta 3. Korištenje i namjena prostora

Karta 4. Organizacija prostora i posjećivanja

Kontakti

Javna ustanova NP Kornati

Butina 2, 22243 MURTER

URED RAVNATELJA
V.d. ravnatelja: Šime Ježina dipl.oecc.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 750

Tajnica
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 740

ELEKTRONIČKA KONTAKTNA TOČKA ZA SLUŽBENO DOPISIVANJE JAVNOPRAVNIH TIJELA

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ODSJEK STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
Biolog – viši stručni savjetnik (kopno):
Zlatko Ružanović, dipl. ing. biologije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

Biolog – suradnik (more):
Dominik Mihaljević
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

Stručna voditeljica:
Agata Kovačev, mag.oecol., mag.biol.et oecol.mar
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

PODODSJEK ČUVARA PRIRODE
Glavni čuvar prirode: Dražen Dobrić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU DJELATNOST
Voditelj Pododsjeka: Marko Turčinov, dipl. tur. kom.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Voditeljica odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja:
Valentina Bračanov, mag. oec.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Turistički djelatnik I vrste-voditeljica Odjeljka recepcija:
Katarina Slavica dipl.oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Viši referent:
Helena Ježina
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE
Voditelj Pododsjeka: Frane Belamarić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Voditelj odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove
Maria Klarić, dipl. iur
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. tel: + 385 (0)22 435 740

Voditelj računovodstva: Ante Turčinov dipl. oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Viši referent: Magdalena Burtina
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Glavni knjigovođa: Slavica Skračić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Recepcija ABA, Murter
tel: +385 (0)22 434 077