Zakon o zaštiti prirode

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)

Zakon o izmjeni Zakona o Nacionalnom parku Kornati (NN 13/97)

Opći akti

Odluka o osnivanju JP Uprava nacionalnog parka Kornati

Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku Kornati

I Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Nacionalni park Kornati

Odluka o izmjeni Statuta

Statut Javne ustanove Nacionalni park Kornati

Poslovnik o radu upravnog vijeća

Pravilnik o donacijama

Odluka o imenovanju povjerenika radnika za zaštitu na radu

Procedure - Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura naplate prihoda

Programi i planovi

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2023. godinu.

Program zaštite divljači NP Kornati za razdoblje 2021/2022 - 2030/2031

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o posebnoj godišnjoj dozvoli za rekreacijski ribolov u NP Kornati

Odluka o posebnoj godišnjoj dozvoli za obavljanje rekreacijskog ribolova u Nacionalnom parku Kornati

Odluka o rekreacijskom ribolovu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2022. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2021. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2021. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2020. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2020. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2019. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2019. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2018. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2018. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2017. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2017. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2016. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2016. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2015. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2015. godinu.

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2013. godinu.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa zaštite, održavanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2013. godinu

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Kornati za 2014. godinu.

Financijski planovi i izvješća
2021. godina

Glavna financijska izvješća za 2021 godinu PDF - Referentna stranica, PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO

objava: 07. veljače 2022. godine

Glavna financijska izvješća za 2021 godinu EXCEL - Referentna stranica, PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO

objava: 07. veljače 2022. godine

Glavna financijska izvješća za 2021 godinu - Bilješke

objava: 07. veljače 2022. godine

Glavna financijska izvješća za 2021 godinu - Potvrda FINA

objava: 07. veljače 2022. godine

Financijski plan za 2021. godinu

Obrazloženje financijskog plana za 2021 godinu

2020. godina

Glavna financijska izvješća za 2020 godinu - Referentna stranica, PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO

Glavna financijska izvješća za 2020 godinu - Bilješke

 
2019. godina

Glavna financijska izvješća za 2019 godinu - Referentna stranica, PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO

Glavna financijska izvješća za 2019 godinu - Bilješke

Financijski plan za 2019. godinu

Obrazloženje financijskog plana za 2019. godinu

2018. godina

Glavna financijska izvješća za 2018 godinu - Referentna stranica, PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO, Bilješke

Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Obrazloženje financijskog plana za 2018. godinu

2017. godina

Glavna financijska izvješća za 2017 godinu - Referentna stranica, PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO, Bilješke

Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. - Opći dio

Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. - Posebni dio

Financijski plan 2017 - Opći dio

Financijski plan 2017 - Posebni dio

Obrazloženje financijskog plana za 2017. godinu

2016. godina

Glavna financijska izvješća za 2016 godinu - Referentna stranica, PR-RAS, BIL, OBV, RAS-FUNKCIJSKI, P-VRIO, Bilješke

Izmjene i dopune Financijskog plana 2016 - Opći dio

Izmjene i dopune Financijskog plana 2016 - Posebni dio

Obrazloženje Izmjena i dopuna Financijskog plana 2016

Financijski plan 2016 - Opći dio

Financijski plan 2016 - Posebni dio

Obrazloženje financijskog plana za 2016. godinu

2015. godina

Bilanca na dan 31. prosinca 2015. godine

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na dan 31. prosinca 2015. godine

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2015. godinu

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na 31. prosinca 2015. godine

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na 31. prosinca 2015. godine

Bilješke uz glavna financijska izvješća za 2015. godinu

Financijski plan 2015. godina - opći dio

Financijski plan 2015. godina - posebni dio

Obrazloženje financijskog plana za 2015. godinu

2014. godina

Bilanca na dan 31. prosinca 2014. godine

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na dan 31. prosinca 2014. godine

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2014. godinu

Financijski plan 2014. godina

I Izmjene i dopune financijskog plana 2014. godina - opći dio

I Izmjene i dopune financijskog plana 2014. godina - posebni dio

II Izmjene i dopune financijskog plana 2014. godina - opći dio

II Izmjene i dopune financijskog plana 2014. godina - posebni dio

Prostorni plan

Prostorni plan Nacionalnog parka Kornati

Karta 1. Obilježja i vrijednost prostora

Karta 2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Karta 3. Korištenje i namjena prostora

Karta 4. Organizacija prostora i posjećivanja

Kontakti

Javna ustanova NP Kornati

Butina 2, 22243 MURTER

URED RAVNATELJA
V.d. ravnatelja: Šime Ježina dipl.oecc.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 750

Tajnica: Franka Rameša
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 740

ELEKTRONIČKA KONTAKTNA TOČKA ZA SLUŽBENO DOPISIVANJE JAVNOPRAVNIH TIJELA

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ODSJEK STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
Biolog – viši stručni savjetnik (kopno):
Zlatko Ružanović, dipl. ing. biologije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

Biolog – stručni suradnik:
Agata Kovačev, mag.oecol., mag.biol.et oecol.mar
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

PODODSJEK ČUVARA PRIRODE
Glavni čuvar prirode: Dražen Dobrić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU DJELATNOST
Voditelj Pododsjeka: Marko Turčinov, dipl. tur. kom.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Voditeljica odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja:
Valentina Bračanov, mag. oec.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Turistički djelatnik I vrste-voditeljica Odjeljka recepcija:
Katarina Slavica dipl.oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE
Voditelj Pododsjeka: Frane Belamarić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Voditelj odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove
Maria Klarić, dipl. iur
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. tel: + 385 (0)22 435 740

Voditelj računovodstva: Ante Turčinov dipl. oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Glavni knjigovođa: Slavica Skračić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Recepcija ABA, Murter
tel: +385 (0)22 434 077