Klikni na sliku za povećanje

  • Karta_bove_TK_hrv
  • Karta_bove_reljefna_hrv

Na području Nacionalnog parka Kornati, do danas, su uspostavljena ekološki prihvatljiva sidrišta na ukupno osam lokacija. Na svakom od sidrišta, nalazi se određeni broj plutača za privez brodica veličine do 16 metara dužine.

Lokacije bova (ukupno 90 bova):

  1. Uvala Tomasovac – Suha punta (10 bova)

2.Uvala Šipnate (10 bova)

3.Uvala Anica (12 bova)

4.UvalaKravljačica (10 bova)

5.UvalaStrižnja (10 bova)

6.Uvala Vrulje (18 bova)

7.Ravni Žakan – uvala Zmorašnja (5 bova)

8.Kameni Žakan (15 bova)

Sidreni sustav, odnosno bove, nisu postavljene uobičajenim načinom – vezanjem na betonske blokove, već korištenjem tzv. „Earthanchor“ sustava – metodom bušenja kroz pijesak i sediment u stjenovitu podlogu pri čemu su sidra direktno upucana u morsko dno. To „sidro“ ostaje ukopano u bušotini bez značajnog oštećenja morskog dna. Tijekom samog postavljanja, a kasnije i eksploatacije sidrišta, nema nikakvih dodira sa biljnim pokrovom što je iznimno važno zbog očuvanja morskih cvjetnica i zbog čega je ovakav sidreni sustav ekološki prihvatljiviji u odnosu na postavljanje betonskih blokova.

Svako sidrišno mjesto čini kružni morski prostor sa sidrenim vijekom u centru, kao i sa sidrenom plutačom sa završnom privezanom petljom sidrenog konopa pokraj sebe. Važno je naglasiti kako je odabrano ovo rješenje koje osigurava da sidreni lanac ni za vrijeme najniže razine vode ne dodiruje morsko dno. Sidrišni privez funkcionira na način da se plovilo priveže pramcem na sidreni konop, te zavisno o utjecaju vjetra na plovilo, rotira oko sidrene bove.

Uspješnim postavljanjem takvog sidrenog sustava, započelo je ostvarivanje dugoročnog cilja Javne ustanove „Nacionalnog parka Kornati“ da se sidrišta uspostave u svih 19 sidrišnih uvala, kao i da se u potpunosti zabrani slobodno sidrenje na području nacionalnog parka.