Javna ustanova „Nacionalni park Kornati“ u Narodnim novinama broj 46/22 od dana 15.04.2022. objavila je Natječaj u kojem se traži popunjavanje slobodnih radnih mjesta na određeno vrijeme:

- Stručni referent III. Vrste za održavanje suhozida i javnih površina

- Mornar III. Vrste-čistač javnih površina

- Pomoćni mornar IV. vrste-djelatnik na održavanju čistoće i javnih površina

- Recepcioner III. Vrste-morska recepcija

- Recepcioner III. vrste-Kopnena recepcija (Murter)

- Recepcioner III. vrste-Kopnena recepcija (Levrnaka)

- Recepcioner II. vrste-rad u mjestu uprave

Kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja pozivaju se dana:

6.05.22. godine (PETAK) na razgovor u sjedište JU „Nacionalni park Kornati“ u Murteru, Butina 2, kako slijedi,

 • Jakov Čaleta Car  - 9:00 sati
 • Jakov Šikić          - 9:10
 • Ježina Petar        -  9:20
 • Jerat Jadran        -  9:30
 • Robert Ukić        -  9:40
 • Ante Ježina        -  9:50
 • Božidar Ježina    - 10:00
 • Mile Kurkut        - 10:10
 • Marin Stegić      - 10:20
 • Miro Ježina        - 10:30
 • Marko Lokas     - 10:40
 • Joško Dumanić   - 10:50

dana 9.05.22. godine (PONEDJELJAK) na razgovor u sjedište JU „Nacionalni park Kornati“ u Murteru, Butina 2, kako slijedi,

 

 • Agata Kulušić      -   09:00 sati
 • Ivana Skračić       -   09:10
 • Lucija Turčinov    -    09:20
 • Jasmina Turčinov   -  09:30
 • Julija Vodopija      -   09:40
 • Krešimir Španja    -   09:50
 • Andrea Perković Magazin   -   10:00
 • Anđela Gulam                  -   10:10
 • Martina Turčinov              -   10:20
 • Snježana Turčinov Cecić   -   10:30
 • Sebastijan Mautner          -   10:40
 • Anton Jurčev                  -    10:50
 • Ivan Majić                       -   11:00
 • Ana Begić                      -    11:10
 • Ivan Čović                     -    11:20
 • Melanija Vodanov           -    11:30

 

Napomena: prilikom razgovora kandidati su dužni predočiti na uvid izvornike dostavljenih isprava.

 

JU NP KORNATI

Kontakti

Javna ustanova NP Kornati

Butina 2, 22243 MURTER

URED RAVNATELJA
V.d. ravnatelja: Šime Ježina dipl.oecc.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 750

Tajnica
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 740

ELEKTRONIČKA KONTAKTNA TOČKA ZA SLUŽBENO DOPISIVANJE JAVNOPRAVNIH TIJELA

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ODSJEK STRUČNIH POSLOVA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA I KORIŠTENJA NACIONALNOG PARKA
Biolog – viši stručni savjetnik (kopno):
Zlatko Ružanović, dipl. ing. biologije
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

Biolog – suradnik (more):
Dominik Mihaljević
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

Stručna voditeljica:
Agata Kovačev, mag.oecol., mag.biol.et oecol.mar
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0) 22 435 742

PODODSJEK ČUVARA PRIRODE
Glavni čuvar prirode: Dražen Dobrić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK ZA PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU DJELATNOST
Voditelj Pododsjeka: Marko Turčinov, dipl. tur. kom.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Voditeljica odjeljka za prihvat i prijevoz posjetitelja:
Valentina Bračanov, mag. oec.
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Turistički djelatnik I vrste-voditeljica Odjeljka recepcija:
Katarina Slavica dipl.oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

Viši referent:
Helena Ježina
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 760

PODODSJEK ZA TEHNIČKE POSLOVE I ODRŽAVANJE
Voditelj Pododsjeka: Frane Belamarić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 743

PODODSJEK OPĆIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Voditelj odjeljka za pravne, kadrovske i opće poslove
Maria Klarić, dipl. iur
email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. tel: + 385 (0)22 435 740

Voditelj računovodstva: Ante Turčinov dipl. oecc
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Viši referent: Magdalena Burtina
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Glavni knjigovođa: Slavica Skračić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: +385 (0)22 435 741

Recepcija ABA, Murter
tel: +385 (0)22 434 077