• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Kornati National Park...89 unforgettable islands, islets and reefs

turizam-kategorijaThe Kornati National Park is often mentioned as "nautical paradise" in tourist publications. And really, in "slalom" sailing through the 89 unforgettable islands, islets and reefs in the Kornati National Park, you will test all of your nautical skills, particularly if the weather puts in some effort... You'll need a valid ticket to sail through the National Park. Check out Price list for 2019 in PDF format.

shop icon
 

Park recommends

  • 1
  • 2
  • 3

SASPAS Foto

 

 

SASPAS project started on 1st January 2019. and will last for a total of 30 months. Within the framework of the first project activities, the first kick-off meeting was held in Comune di Monfalcone (IT) on 21 and 22 March 2019. The purpose of the meeting is to meet project partners, review responsibility of individual project partners and review the budget.

The overall objective of the project is to improve seagrass preservation and restoration through laying safe anchorage innovative systems, performing pilot transplantations, carrying out monitoring activities and by defining an integrated management system for seagrasses in Adriatic area.

The project will spend 30 months on three research sites: Panzano Bay, Monfalcone (IT), National Park Kornati (CRO) and Brindisi Coast in the Dune Costiere Natural Park of Torre Canne to Torre San Leonardo (IT).
The SASPAS project is financed by the European Foundation for Regional Development under the Interreg V-A Program IT-CRO CBC (Priority Axis 3- Environment and Cultural Heritage).
The lead partner is the Municipality of Monfalcone, and the project also includes seven (7) partners from Italy and Croatia.

PROJECT PARTNERS
• Municipality Of Monfalcone (IT)
• Selc Cooperative Company (IT)
• National Interuniversity Consortium for Marine Sciences (IT)
• Provisional Management Consortium of Regional Natural Park »Coastal Dunes From Torre Canne To Torre San Leonardo« (IT)
• Association for Nature, Environment And Sustainable Development Sunce (CRO)
• Kornati National Park (CRO)
• University of Rijeka (CRO)
• Consortium for The Coordination Of Research Activities Concerning The Venice Lagoon System (IT)

Total budget of the project: 1.906.100,00 EUR
Funds of the program (ERDF): 1.620.185,00 EUR

Start of project: 01/01/2019
End of project: 30/06/2021

 

Jadransko more je opće prihvaćeno kao jedan od najvrednijih resursa Republike Hrvatske. Ribarstvo i turizam su gospodarske grane koje direktno ovise o zdravlju morskog okoliša i osiguravaju značajne izvore prihoda, ali istovremeno predstavljaju i potencijalnu opasnost za morski okoliš i bioraznolikost. Postoje razni načini zaštite morskog okoliša, uključujući svima poznate nacionalne parkove ili parkove prirode, ali i mreže zaštićenih područja, među kojima je vjerojatno najpoznatija NATURA 2000.

Read more ...

Izvoditelj istraživanja: Javna ustanova Nacionalni park Kornati
Voditelj istraživanja: dr.sc. Martina Markov Podvinski

Cilj istraživanja je kvalitativno – kvantitativni sastav priobalnih naselja riba, glavonožaca i rakova (Stomatopoda i Decapoda) u području Nacionalnog parka "Kornati" i okolnom nezaštićenom području i usporedba tih dvaju akvatorija. Posebni osvrt usmjeren je na recentno stanje populacija ciljanih, priobalnih vrsta velikog ribarskog i gospodarskog značaja – riba: škrpine (Scorpaena scrofa), nekih vrsta porodice Sparidae - fratra (Diplodus vulgaris), pica (Diplodus puntazzo) i zubaca (Dentex dentex), zatim trlje od kamena (Mullus surmuletus); – glavonožaca: hobotnice (Octopus vulgaris) i sipe (Sepia officinalis); – dekapodnih rakova: hlapa (Homarus gammarus) i jastoga (Palinurus elephas) koje su nekad bile vrlo brojno zastupljene na čitavom istraživanom području. Sve su spomenute vrste riba već prilično prorijeđene intenzivnim i slabo kontroliranim ribolovom u okolnom ribolovnom moru i time uključene u "Crveni popis" i "Crvenu knjigu morskih riba Hrvatske".

Read more ...

Izvoditelj: Instutut za istraživanje mora Plavi svijet
Voditelj istraživanja:

Istraživanja dobrih dupina u Jadranskom moru uglavnom su povremena i ograničena na mala područja. Kao rezultat, za mnoge dijelove teritorijalnog mora Republike Hrvatske ne postoje znanstveno potkrijepljene informacije o prisutnosti, brojnosti i statusu ove zakonom zaštićene vrste. Moderni standardi očuvanja bioraznolikosti nalažu provođenje mjera zaštite na temelju najboljih dostupnih informacija. Ovo naročito vrijedi za zaštićena područja. Projekt „Istraživanja dobrih dupina u NP Kornati" ima za cilj prikupljanje, analizu i prezentaciju podataka o njihovoj biologiji i ekologiji, čime bi se stvorila znanstveno relevantna osnova za buduće upravljanje zaštićenim područjem. Drugi cilj projekta je diseminacija informacija o statusu i načinima zaštite dobrih dupina u NP Kornati, čime bi se podigla svijest i stvorio pozitivan stav prema zaštiti bioraznolikosti među ciljanim skupinama.

Read more ...

Izrezak1

360% Panoramic flight over the Kornati National Park

 

  Fly around the entire archipelago of Kornati and choose the most beautiful bay...